Samtalsterapi

Att må bra och vara frisk är en självklar önskan för de flesta, men faktum är att vi faktiskt inte alltid mår bra, känner oss harmoniska eller nöjda med livet. Livet innehåller många utmaningar som ibland gör det svårt att leva det liv vi vill leva. Att söka samtalsstöd kan hjälpa dig till ett steg mot mer balans i livet och för att ge dig själv ett inre ledarskap. Ibland kan det vara skönt att våga lyfta sina tankar och känslor med en neutral person under tystnadsplikt som lyssnar till dig och din berättelse utan att döma. 

Att gå i terapi handlar om att ge dig själv tid och utrymme för reflektion, att prioritera dig själv en stund oavsett om du hamnat i en akut livskris eller av någon annan anledning.
 
  • Kanske du står inför ett svårt val
  • Kanske du mår dåligt utan att veta varför
  • Kanske du vill ta mer plats, uttrycka din vilja och sätta gränser
  • Kanske du vill bli bättre på att hantera ilska, oro och ångest
  • Kanske känner du dig ensam och vill förbättra dina relationer
  • Kanske du har varit med om något som behöver bearbetas

 Terapin handlar kort sagt om att vilja må bra och lyssna till sig själv.

Min uppgift som terapeut är att vara med dig där du är och stödja dig på din väg mot det du längtar efter i ditt liv, stödja dig att finna mer harmoni och balans mellan inre och yttre verklighet, vara med dig i både ilska, glädje och sorg. Att stödja dig att finna vilja och mod till förändring och ge dig ett djupare möte med dig själv. I det terapeutiska arbetet använder vi alltid samtalet som grund men även verktyg som KBT, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), Schematerapi, Mindfulness, Kreativa metoder som gestalt, målning, symboler, visualiseringar och meditationer. Med psykosyntesen som plattform hittar vi det verktyg som passar dig bäst. Det är alltid du och dina behov i fokus och tillsammans utforskar vi ditt livspussel.