Om mig

Jag heter Ann-Sofie Sterneborn och är utbildad till diplomerad samtalsterapeut/coach med psykosyntes som inriktning vid Humanova i Göteborg och mindfulness instruktör vid mindfulnessgruppen i Stockholm.

Jag har arbetat med människor i 30 år både inom sjukvården och som kropps terapeut. I mötena med patienter och klienter har samtalet varit en naturlig del i mitt arbete, så när jag beslutade att studera till samtalsterapeut så kändes det som en naturlig fortsättning då människor, relationer och äkta möten alltid varit en viktig del i mitt liv. Det som påverkade mig väldigt djupt under min utbildning var att jag fick använda mig själv, mitt eget livsmaterial och min egen terapi som hjälp till förståelsen om vem jag är och vad som påverkat mig genom livet.

Psykosyntes är en praktisk psykologi med ett själsligt perspektiv. Vi har alla en livshistoria som format oss på gott och ont. Bakom de sår och begränsningar som alla människor får genom livet finns våra möjligheter. Vi har också en morgondag, allt ännu inte levt som vi kan fylla med kreativitet och mening. Viljan att ständigt se människan ur dessa synvinklar är ett av psykosyntesens viktiga bidrag till den moderna psykologin.