Coaching

När du kommer för ett coachingsamtal så utgår vi från nuet och framåt. Vi undersöker tillsammans var du befinner dig just nu, vart du vill och hur du ska ta dig dit. Vi arbetar med tydligt uppsatta mål som följs upp under arbetets gång. Vi undersöker vad som hindrar dig, vilka dina styrkor är och hur du kan komma i kontakt med din vilja.

Min uppgift som coach är att lyssna, spegla, motivera och ställa kraftfulla frågor. 
Här är några exempel när man går till en coach

  • Vill förändra och välja ny väg i livet eller i karriären
  • Vill utvecklas personligen
  • Hitta dina drivkrafter
  • Förbättra dina relationer

Tillsammans arbetar vi fram en strategi för hur du ska ta dig till ditt önskade mål